สำหรับผู้รับบริการตรวจสอบสถานะ

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูล